Ubezpieczenia dla firm w Tarnowie

Ubezpieczenia dla jakich firm, posiada w swojej ofercie Multi‑K?

Dla każdej branży możemy dobrać odpowiednie, najkorzystniejsze ubezpieczenia. W związku z dużą różnorodnością, będą to zarówno ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej (OC), transportowe, wypadkowe, gwarancje finansowe, techniczne, czy turystyczne.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia dla firm, co obejmuje ochrona?

W ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich, instalacje w tym energii odnawialnych i gotówka. Można również ubezpieczyć firmę od utraty zysku. Wypadkowe - to ubezpieczenie życia i zdrowia, NNW dla pracowników, członków załogi jachtów, młodzieży i Personelu w Placówkach oświatowych... Ubezpieczenia komunikacyjne, to pełna oferta na wszystkie ryzyka dla całej floty firmy. Ubezpieczenia flotowe mogą obejmować OC, AC, NNW, ASS w różnych zakresach. Ubezpieczenia transportowe dla przewoźników i spedytorów, OC Cargo. Techniczne i inżynieryjne, to ubezpieczenie robót budowlano-montażowych, maszyn od uszkodzeń, maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego. Finansowe, to takie jak: gwarancja zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy. W ramach ubezpieczeń turystycznych można zabezpieczyć pracowników wyjeżdżających, lub Obcokrajowców. W ramach ubezpieczenia firmy, niezbędne są również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, prowadzenia działalności, czy wykonania usługi.

Które ubezpieczenia dla firm są obowiązkowe?

Obowiązkowe są ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej zawodowej, np. medyków, biur podatkowych, czy architektów. Więcej na ten temat można znaleźć w Ustawie z dnia 22 maja 2003.

Na jaki okres zawiera się ubezpieczenia dla firm?

Z wyjątkiem ubezpieczeń finansowych, które regulują odrębne umowy i kontrakty, czy turystycznych, które zawiera się na czas wyjazdu, ubezpieczenia dla firm zawiera się najczęściej na rok.

Dlaczego warto? Jakie korzyści niesie za sobą ubezpieczenie firmy w Multi‑K?

Nasza oferta jest elastyczna i dopasowana do potrzeb każdej firmy i każdej branży. Pomożemy wybrać najwłaściwszy produkt i zakres w zależności od rodzaju działalności, wielkości majątku, produkcji, czy ilości pracowników. Posiadamy w ofercie specjalne produkty dedykowane dla konkretnych branż, jak np. apteki, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne i inne. Specjalna oferta jest również skierowana do placówek dydaktycznych, szkół i przedszkoli.

Ubezpieczenia dla firm i przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla firm Tarnów, Multi-K Monika Komorowska

Zapraszamy do kontaktu:

+48 608 371 017 | monika.komorowska@op.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Nasze biuro znajduje się w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 43.