Ubezpieczenia nieruchomości w Tarnowie

Kto może być zainteresowany ubezpieczeniem nieruchomości?

Właściciele oraz najemcy nieruchomości, domów i mieszkań. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Ubezpieczeniem mogą być objęte obiekty po zakończeniu, jak i w trakcie budowy. Ochrona obejmuje takie ryzyka jak: wszelkie zdarzenia losowe (powódź, zalanie, deszcz, grad, śnieg, osuwanie się ziemi, piorun, przepięcie, wandalizm i inne). Ubezpieczenie może również obejmować kradzież, stłuczenia, odpowiedzialność cywilną, czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. Można również w polisie uwzględnić cesję dla banku.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości, co obejmuje ochrona?

Ubezpieczenie obejmuje takie elementy, jak:

  • ubezpieczenie budynków i budowli (np. altana, garaż wolnostojący, ogrodzenie, turbiny, piaskownice, chodniki, wiaty itp.),
  • ubezpieczenie elementów zamontowanych na stałe (np. drzwi, okna, instalacje, zabudowa kuchenna itp.),
  • ubezpieczenie ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, ubrań, książek itp.),
  • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, nagrobków, assistance, NNW, ochrony prawnej.


Na szczególną uwagę zasługuje ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC), które może chronić przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone z tytułu posiadania lub użytkowania nieruchomości czy mieszkania (np.: zalanie w bloku). Odpowiedzialność ta może być rozszerzona na życie, całodobowo i poza miejscem zamieszkania, np. podczas jazdy na rowerze. Obejmuje również odpowiedzialność za dzieci, osoby podległe (pomoc domowa, niania), zwierzęta.

Na jaki okres ubezpiecza się nieruchomość?

Polisy zawiera się przeważnie na rok, w wyjątkowych przypadkach na dwa lub inny okres.

Dlaczego warto? Jakie korzyści niesie za sobą ubezpieczenie nieruchomości?

Posiadanie i użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością ponoszenia sporych kosztów w przypadku zdarzeń losowych, kradzieży czy dewastacji. Warto się przed tym zabezpieczyć, polisą na ubezpieczenie posiadanego mienia czy OC, kiedy to my wyrządzimy komuś szkodę.

Dlaczgo warto ubezpieczyć swoją nieruchomość w Multi‑K?

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres i warunki ubezpieczenia. Podpowiemy, jaką przyjąć sumę dla poszczególnych rodzajów mienia. Zwrócimy uwagę na najistotniejsze elementy, wymagane zabezpieczenia i pomożemy w uzyskaniu świadczenia po szkodzie.

Ubezpieczenia nieruchomości Tarnów

Ubezpieczenia nieruchomości w Tarnowie, Multi-K Monika Komorowska

Zapraszamy do kontaktu:

+48 608 371 017 | monika.komorowska@op.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Nasze biuro znajduje się w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 43.