Ubezpieczenia nieruchomości Tarnów

Kto może być zainteresowany ubezpieczeniem nieruchomości?

Właściciele, oraz Najemcy nieruchomości, domów i mieszkań. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Ubezpieczeniem mogą być objęte obiekty po zakończeniu, jak i w trakcie budowy. Ubezpieczenie obejmuje takie ryzyka jak: wszelkie zdarzenia losowe ( powódź, zalanie, deszcz, grad, śnieg, osówanie się ziemi, piorun, przepięcie, wandalizm i inne). Ubezpieczenie może również obejmować kradzież, stłuczenia, odpowiedzialność cywilną, czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. Można również w polisie uwzględnić cesję dla Banku.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia nieruchomości, co jest objęte ochroną?

Ubezpieczenie obejmuje takie elementy, jak: 

  • ubezpieczenie budynków i budowli (np. altana, garaż wolnostojący, ogrodzenie, turbiny, piaskownice, chodniki, wiaty...)
  • ubezpieczenie elementów zamontowanych na stałe (np. drzwi, okna, instalacje, zabudowa kuchenna...)
  • ubezpieczenie ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, ubrań, książek itp...)
  • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, nagrobków, assistance, NNW , ochrony prawnej


Na szczególną uwagę zasługuje ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, które może chronić przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone z tytułu posiadania, lub użytkowania nieruchomości, czy mieszkania (np.: zalanie w bloku) . Odpowiedzialność ta, może być rozszerzona na życie całodobowo i poza miejscem zamieszkania, np podczas jazdy na rowerze. Obejmuje również odpowiedzialność za dzieci, osoby podległe (pomoc domowa, niania) , dzieci i zwierzęta

Na jaki okres ubezpiecza się nieruchomość?

Polisy zawiera się przeważnie na rok w wyjątkowych przypadkach na dwa, lub inny okres.

Dlaczego warto? Jakie korzyści niesie za sobą ubezpieczenie nieruchomości?

Posiadanie i użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością ponoszenia sporych kosztów w przypadku zdarzeń losowych, kradzieży, czy dewastacji. Warto się przed tym zabezpieczyć, polisą na ubezpieczenie posiadanego mienia, czy OC kiedy to my wyrządzimy komuś szkodę.

Dlaczgo warto ubezpieczyć swoją nieruchomość w Multi‑K?

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, pomożemy Klientowi dobrać odpowiedni zakres i warunki ubezpieczenia. Podpowiemy, jaką przyjąć sumę dla poszczególnych rodzajów mienia. Zwrócimy uwagę na najistotniejsze elementy, wymagane zabezpieczenia i pomożemy w uzyskaniu świadczenia po szkodzie.

Zapraszamy do kontaktu:

608731017 | monika.komorowska@op.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Nasze biuro znajduje się w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 1.