Ubezpieczenia rolne w Tarnowie

Do kogo skierowane są ubezpieczenia rolne?

Ubezpieczenia rolne są skierowane do osób posiadających ziemię, zajmujących się produkcją rolną lub posiadających gospodarstwa. Również do osób zajmujących się produkcją rolną stanowiącą dział specjalny.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia rolnego, co jest objęte ochroną?

Przedmiotem ubezpieczenia rolnego mogą byś zabudowania (dom, stodoła, garaż, budynki inwentarskie i inne), mienie znajdujące się w nich, Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności rolniczej lub posiadania gospodarstwa, uprawy, zwierzęta, dobytek rolniczy, NNW rolnika i jego rodziny, maszyny rolnicze i wszystko co jest związane z prowadzeniem gospodarstwa i posiadaniem mienia.

Które ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?

W rozumieniu Ustawy, obowiązkowe ubezpieczenia dotyczą każdej osoby posiadającej 1 ha i więcej pola. W skład ubezpieczeń obowiązkowych wchodzą ubezpieczenia budynków rolnych (od zdarzeń losowych takich jak: ogień, pożar, wichura, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, śnieg, piorun, osuwanie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego) oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Jak długo trwa ubezpieczenie rolne?

Ubezpieczenie rolne zawiera się na rok.

Dlaczego warto? Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie ubezpieczenia rolnego?

Ubezpieczenia obowiązkowe musi zawrzeć każda osoba, która w rozumieniu prawa jest rolnikiem. Ubezpieczenia rolne dobrowolne można zawrzeć wraz z obowiązkowymi na jednej polisie. Są tak skonstruowane, że istnieje możliwość dobrania odpowiedniego wariantu i zakresu w zależności od potrzeb. Za niewysoką składkę można zabezpieczyć mienie, budynki i sprzęt, co jest nie do przecenienia przy obecnie występujących anomaliach pogodowych.

Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, Multi-K Monika Komorowska

Zapraszamy do kontaktu:

+48 608 371 017 | monika.komorowska@op.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Nasze biuro znajduje się w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 43.