Ubezpieczenia samochodu w Tarnowie

Do kogo skierowane są ubezpieczenia pojazdów?

Ubezpieczenia komunikacyjne są ogromną grupą ubezpieczeń skierowanych do wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, samochodów, maszyn budowlanych, ciągników, przyczep itp. W zależności od rodzaju pojazdu, przeznaczenia i mogącego wystąpić ryzyka, jest cała gama produktów dedykowanych dla tego sektora rynku.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia samochodu, co jest objęte ochroną?

W zależności od potrzeb pojazdy można ubezpieczyć od następujących ryzyk: 

  • Odpowiedzialności Cywilnej wobec osób trzecich za szkody majątkowe i osobowe w ruchu krajowym i zagranicznym - zielona karta,
  • Auto - Casco pojazdu od zniszczenia,
  • Assistance w różnych wariantach dopasowanych do potrzeb,
  • stłuczenia szyb,
  • uszkodzenia opon,
  • bagażu,
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla kierowcy i pasażerów,
  • na pojazd zastępczy.

Na jaki okres ubezpiecza się pojazdy?

Większość ubezpieczeń komunikacyjnych zawiera się na okres roku. OC jest obowiązkowe i reguluje je Ustawa, niektóre dobrowolne ubezpieczenia można zawrzeć krótkoterminowo.

Które ubezpieczenia samochodu są obowiązkowe?

Ubezpieczeniem obowiązkowym objęte są wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych. Dotyczy to także maszyn rolniczych czy budowlanych podczas dojazdu do miejsca pracy, nawet, jeżeli nie posiadają tablic rejestracyjnych.

Dlaczego warto wykupić pomoc assistance i ubezpieczenia dobrowolne?

Ubezpieczenie Auto Casco zabezpiecza przed kosztami związanymi z uszkodzeniem, bądź utratą pojazdu. Właściwy wybór wariantu ubezpieczenia, daje ochronę m.in. od skutków: zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem, działaniem sił przyrody (grad, huragan, piorun, opady itp.), pożaru, wybuchu, czynnika chemicznego lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży. Cała gama ubezpieczeń Assistance zabezpiecza na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, mogących wydarzyć się w czasie podróży. W ramach tych ubezpieczeń można uzyskać pomoc w naprawie samochodu, holowanie, znalezieniu kierowcy zastępczego, opiece nad dziećmi i zwierzętami, pobytu w hotelu, transporcie do miejsca zamieszkania, pomoc prawną, medyczną, psychologiczną, finansową, dostarczenie paliwa i wiele innych. Auto Assistance opony, oraz szyby to organizacja i pokrycie kosztów naprawy bez utraty zniżek.

Dlaczego warto ubezpieczyć swój pojazd w Multi‑K?

Dzięki temu, że współpracujemy ze wszystkimi nawiększymi firmami na polskim rynku, pomożemy Ci wybrać elastyczny, dopasowany do potrzeb wariant ubezpieczenia, a także sprawdzić i porównać najkorzystniejsze ceny. Pomagamy również w razie zdarzenia drogowego. Większość kierowców potrzebuje w takich sytuacjach skutecznego wsparcia i rady.

Ubezpieczenia komunikacyjne Tarnów

Ubezpieczenie samochodu w Multi-K Monika Komorowska

Zapraszamy do kontaktu:

+48 608 371 017 | monika.komorowska@op.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Nasze biuro znajduje się w Tarnowie przy ulicy Lwowskiej 43.