Ubezpieczenia samochodu Tarnów

Do kogo skierowane są ubezpieczenia komunikacyjne?

Ubezpieczenia komunikacyjne są ogromną grupą ubezpieczeń skierowanych do wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, samochodów, maszyn budowlanych, ciągników, przyczep itp... W zależności od rodzaju pojazdu, przeznaczenia i mogącego wystąpić ryzyka, jest cała gama produktów dedykowanych dla tego sektora rynku.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia samochodu, co jest objęte ochroną?

W zależności od potrzeb pojazdy można ubezpieczyć od następujących ryzyk: 

  • odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za szkody majątkowe i osobowe w ruchu krajowym i zagranicznym - zielona karta
  • Auto - Casco pojazdu od zniszczenia
  • Assistance w różnych wariantach dopasowanych do potrzeb
  • stłuczenia szyb
  • uszkodzenia opon
  • bagażu
  • następstw nieszczęśliwych wypadków dla Kierowcy i Pasażerów
  • na pojazd zastępczy

Na jaki okres ubezpiecza się samochód?

Większość ubezpieczeń komunikacyjnych zawiera się na okres roku. OC jest obowiązkowe i reguluje je Ustawa, niektóre dobrowolne można ubezpieczyć krótkoterminowo.

Które ubezpieczenia samochodu są obowiązkowe?

Ubezpieczeniem obowiązkowym objęte są wszystkie pojazdy, poruszające się po drogach publicznych. Dotyczy to także maszyn rolniczych, czy budowlanych, podczas dojazdu do miejsca pracy nawet jeżeli nie posiadają tablic rejestracyjnych.

Dlaczego warto wykupić pomoc assistance i ubezpieczenia dobrowolne?

Ubezpieczenie Auto Casco zabezpiecza przed kosztami związanymi z uszkodzeniem, bądź utratą pojazdu. Właściwy wybór wariantu ubezpieczenia, daje ochronę m.in. od skutków: zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem, działaniem sił przyrody (grad, huragan, piorun, opady...), pożaru, wybuchu, czynnika chemicznego, lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży. Cała gama ubezpieczeń Assistance, zabezpiecza na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, mogących wydarzyć się w czasie podróży. W ramach tych ubezpieczeń można uzyskać pomoc w naprawie samochodu, holowanie, kierowcy zastępczego, zaopiekowaniu dziećmi i zwierzętami, pobytu w hotelu, transporcie do miejsca zamieszkania, pomoc prawną, medyczną, psychologiczną, finansową, dostarczenie paliwa i innych...Auto Assistance opony, oraz Szyby to organizacja i pokrycie kosztów naprawy bez utraty zniżek.

Dlaczego warto ubezpieczyć swój pojazd w Multi‑K?

Dzięki temu, iż współpracujemy ze wszystkimi Firmami na rynku, możemy naszym Klientom dobrać elestyczny, dopasowany do potrzeb wariant ubezpieczenia, a także sprawdzić i porównać najkorzystniejsze ceny. Pomagamy również w razie zdarzenia drogowego. Większość kierowców potrzebuje w takich sytuacjach wsparcia i rady.

Zapraszamy do kontaktu:

608731017 | monika.komorowska@op.pl
lub przez formularz kontaktowy poniżej.

Nasze biuro znajduje się w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 1.